سران بارسلونا همیشه در بازار نقل و انتقالات خبر ساز بوده اند و امسال هم با  مارلون، مونیر الحدادی، جرارد دلوفئو، توماس فرمالن، داگلاس و سرخی سمپر به توافق رسیدند و در مقابل جوردی ماسیپ، کریستین تیو و ژرمی متیو را برای فروش گذاشتند.در مهمترین نقل و انتقال اروپا نیمار با پرداخت مبلغ ۲۲۲ میلیون یورو از بارسلونا به پاریسن‌ژرمن منتقل شد.